Predavanje sa prezentacijom

Vesti u Vrnjačkoj Banji - Predavanje sa prezentacijom
Opis vesti

Predavanje sa prezentacijom - VELIKI SRPSKI NAUČNICI
Prof JEVTO DEDIJER
antropogeograf
Predavač:
dr Milovan Pecelj
profesor Geografskog fakulteta u Beogradu

ČETVRTAK 02. AVGUST 2012. U 20 SATI
ULAZ JE SLOBODAN