IX regionalni forum velnes i spa industrije

Vesti u Vrnjačkoj Banji - IX regionalni forum velnes i spa industrije
Opis vesti

U Vrnjačkoj Banji ove godine je održan IX Regionalni forum velnes I spa industrije, a jedan od povoda da se upravo u našoj kraljici banjskog turizma organizuje ovaj forum jeste prijem Vrnjačke Banje u Evropsku inicijativu Rimske banje Evrope. Vrnjačka Banja je na ovaj način postala jedina banja članica čija zemlja nije I sama član Evropske unije. Cilj foruma jeste kreirati banjsku ponudu zasnovanu na kulturnom I istorijskom nasleđu. Bogata istorija, tradicija I tragovi rimskog nasleđa od pre dve hiljade godine govore u mnogome u prilog unapređenju banjskog turizma kod nas. Svih sedam izvora termomineralne vode u funkciji su zdravstvenog turizma, ali se iz dana u dan sve više govori o rekreativnom turizmu. Zato se Vrnjačka Banja trudi da usavršava velnes I spa program, pa je I ovaj forum bio dodatni impuls I podsticaj za sve one koji se bave banjskim turizmom kod nas.

Biti deo jednog ovakvog foruma je samo po sebi veliki uspeh, a dodatna činjenica da je Vrnjačka Banja bila domaćin istog doprinosi podizanju ugleda, koji je sve, samo ne mali. Vrnjačka Banja je sada u I zvanično u izabranom društvu banja Evrope, a samo jedna poseta njoj će Vam pokazati zašto je to tako.